Odsłon : 25967
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
Strona Główna Przedmiot działania
Przedmiot działania PDF Drukuj Email
Wpisany przez Sławomir Kotowicz   
niedziela, 28 marca 2010 20:06

Przedmiot działalności MOSiR

Przedmiotem działalności MOSiR jest realizacja zadań Miasta z zakresu kultury fizycznej i sportu w tym utrzymywanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Do zadań MOSiR należy w szczególności:

1) zarządzanie komunalnymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi oraz ich rozbudowa,modernizacja i remonty,

2) gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odpowiednimi uregulowaniami prawnymi,

3) udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej według zapotrzebowania społecznego:

- stowarzyszeniom kultury fizycznej i związkom sportowym,

- organizacjom społecznym i zawodowym oraz osobom fizycznym,

- placówkom oświatowym,

4) organizacja zawodów i zajęć sportowo-rekreacyjnych,

5) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na rzecz mieszkańców miasta,

6) realizacja zadań powierzonych w drodze porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie sportu, rekreacji oraz rehabilitacji ruchowej,

7) udzielanie pomocy szkoleniowej oraz udostępnianie bazy i sprzętu na realizację zajęć wychowania fizycznego i treningów klas sportowych,

8) koordynowanie i prowadzenie międzyszkolnych rozgrywek sportowych zgodnie z miejskim, powiatowym i wojewódzkim kalendarzem tych rozgrywek,

9) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami sportowymi o zasięgu gminnym i ponad gminnym w zakresie realizacji zadań statutowych MOSiR,

10) tworzenie warunków do rozwoju sportu wyczynowego,

11) prowadzenie zajęć rekreacyjnych i rehabilitacji ruchowej stosownie do potrzeb i zainteresowania mieszkańców miasta,

12) współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej,

13) świadczenie usług w zakresie korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz organizacja imprez widowiskowo-rozrywkowych,

14) prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej w zakresie działania MOSiR,

15) organizacja imprez zleconych z zakresu kultury fizycznej, rekreacji oraz imprez widowiskowo - sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym,

16) prowadzenie działalności w sekcjach sportowych i rekreacyjnych oraz organizacja szkolenia dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych w różnych dyscyplinach sportowych,

17) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania partnerów, w szczególności związków sportowych i sponsorów w celu organizacji imprez i zawodów sportowych rangi miejskiej, powiatowej, wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej,

18) współpraca z miastami partnerskimi i przygranicznymi w zakresie sportu i rekreacji,

19) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania zewnętrznych środków finansowania na modernizację obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSiR.

Poprawiony: środa, 15 stycznia 2014 14:01
 
MOSIR Mysłowice